κολυμβηση

Εναρξη ακαδημίας κολύμβησης

Εναρξη ακαδημίας κολύμβησης στη Τουρλίδα.

Υπάρχουν ακόμα θέσεις για όσα παιδιά θέλουν να βελτιώσουν τις κολυμβητικές τους δεξιότητες !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *